Står Ni inför valet att rusta upp, restaurera, eller installera en ny fjärrvärmecentral? Då kan vi på R&I både dimensionera, leverera och installera den nyckelfärdigt åt dig.

Det är många fjärrvärmecentraler som idag är i behov av modernisering och upprustning. Även fast din fjärrvärmecentralen idag ser ut att fungera helt optimalt och utan speciella driftstörningar så slits komponenterna sakta men säkert ut.
Vissa komponenter i centralen som styr- och reglerutrustningar, styrventiler, cirkulationspumpar m.m. bör moderniseras redan efter 10–15 år, både av ekonomiska och funktionella skäl.
Som exempel kan vi ta dom nya tryckstyrda cirkulationspumpar som idag installeras förbrukar upp till 80 % mindre energi, detta innebär stora energibesparingar för Dig som fastíghetsägare,
Andra delar, t.ex. värmeväxlare, expansionskärl och avstängningsventiler etc. har normalt en längre livslängd på 20-25 år, och ibland längre.

Beroende på den tekniska utvecklingen är det ofta lönsamt att byta ut fungerande komponenter i förtid, på grund av att nya tekniska funktioner har tillkommit samt att energiförbrukningen minskar. Innan eventuellt byte av fjärrvärmecentral sker så utför vi på R&I en funktionskontroll och en statusbedömning av installerad utrustning, detta för att säkerställa exakt det du är i behov av och vilka krav på anpassning som behövs.
Samtliga tidigare inställningar dokumenteras för att säkerställa den nya installationen.

I vårt åtagande ingår alltid demontering och borttransport av befintlig utrustning för deponi på avsedd plats. Leverans och installation av prefabricerad (eller platsbyggd) fjärrvärmecentral med tillhörande utrustning utförs alltid som en komplett och färdig anläggning, där rör, isolering, el och styrarbeten ingår. Efter installationsarbetet tas centralen i drift, injusteras, protokollförs och slutbesiktigas.
Vi sköter även samtliga erforderliga kontakter med myndigheter och information till er energileverantör. Innan den nya anläggningen överlämnas till Er, gör vi en funktionsgenomgång med berörd personal. Dokumentation över levererad och installerad utrustning överlämnas till Er.
Om så önskas erbjuder vi även drift- och serviceåtagande efter installationen, för att garantera optimal funktion med minimal energiförbrukning.
Kontakt   Öppettider: Adress:
info@r-i.se   Kontor: Vardagar 07.00 - 16.00 R&I Sverige AB
Växel: 08-550 416 30     Gränsbovägen 4B
      152 42 Södertälje
      Bankgiro: 477- 29 35